Categoriearchief: Interviews

Unity & De Drugsinfolijn: informeren op basis van tolerantie

Drugs(gebruik) is en blijft een veelbesproken onderwerp binnen de dance- en uitgaanswereld. Er zijn talloze plaatsen waar je informatie kunt vinden over het gebruik van drugs. Twee van die plaatsen zijn Unity en de Drugsinfolijn. Partyflock interviewde Floor en Nathalie en zij vertellen openhartig over hun ervaringen en hun meningen.
Floor is werkzaam bij Unity en Nathalie bij de Drugsinfolijn van het Trimbos Instituut.

Vertel eens iets over wat jouw organisatie doet en hoe verschilt dit zich met allerlei andere organisaties die je vindt als je vijf minuten Google?
­Nathalie: De Drugs Infolijn is een informatiepunt voor iedereen met vragen over drugs en drugsgebruik. Mensen kunnen ons bellen, e-mailen, chatten en op www.drugsinfo.nl allerlei informatie lezen. We proberen alle vragen zo feitelijk mogelijk te beantwoorden. Omdat we verbonden zijn aan een wetenschappelijk instituut (het Trimbos-instituut) en een goed netwerk van experts onderhouden, hebben we alles in huis om een goed onderbouwd en betrouwbaar antwoord te geven.
Verder hebben we mensen aan de lijn zitten die goed getraind zijn in het voeren van adviserende of ondersteunende gesprekken. We kunnen dus, als je dat wilt, met je meedenken over je eigen drugsgebruik of dat van iemand anders, zonder je te beoordelen of een mening op te dringen.

Floor: Unity is een vrijwilligersproject, voor en door jongeren uit de dance-scene. Wij geven voorlichting aan leefstijlgenoten op grote dance-evenementen en parties. Deze methode van voorlichten heet de peer-to-peer methode. Vertaald uit het engels betekent dit gelijke-naar-gelijke. Vandaar dat de vrijwilligers van Unity ook wel peers worden genoemd. Jongeren zijn eerder bereid informatie aan te nemen van mensen die hetzelfde zijn als zij.
Op dance-evenementen, parties en in clubs geven wij objectief en ‘open-minded’ voorlichting over veiliger gebruik van alcohol en andere drugs. Belangrijkste kernpunten van Unity zijn: Eigen verantwoordelijkheid en het verminderen van risico’s door verspreiding van kennis.
De groep bestaat uit zo’n 100 vrijwilligers vanuit het hele land en is zeer divers: liefhebbers van techno, hardhouse, hardcore, club of trance, je vindt ze allemaal bij Unity. Ondanks de verschillen is het toch een hechte groep, die goed met elkaar overweg kan. Na afloop van het voorlichten wordt er dan ook altijd gezellig met zijn allen genoten van de rest van het feest. De peers zijn niet veroordelend tegenover drugs- en alcoholgebruik. Een groot gedeelte van de groep gebruikt of gebruikte zelf drugs op een recreatieve manier. Het grote verschil met andere organisaties is dat Unity:

 1. out reachend werkt; Unity komt naar je toe!
 2. Unity combineert (wetenschappelijke) kennis met eigen ervaring
 3. Unity werkt met peers en daardoor heeft de eiddoelgroep invloed op de inhoud van de boodschap en de manier waarop deze gecommuniceerd wordt

Hebben jullie ook een bepaalde ‘mission statement’ of is jullie organisatie alleen voor informatie en voorlichting?
Floor: Het is niet onze bedoeling het gebruiken van drugs tegen te gaan, maar antwoord te bieden op vragen over veiliger gebruik, risico reductie, voorbereiding en herstel. Uiteraard hebben wij niet de wijsheid in pacht om alle vragen te beantwoorden. Maar wij beschikken wel over actuele kennis van de verschillende middelen, mogelijke risico’s die gebruik ervan met zich meebrengt en methoden om deze risico’s te minimaliseren. Iedereen, die drugs gebruikt, behoort te weten, dat het gebruik van welk middel dan ook, een bepaald gevaar voor de gezondheid oplevert.
De doelen van Unity zijn:

 • Verhogen van kennis “Just Say Know!”
  Wat is de werking van een bepaalde drug en welke gevolgen kan dit hebben voor de gebruiker?
 • Beïnvloeden normen & waarden “Less = More”
  Hoe vaak en hoeveel gebruik je, welke drugs gebruik je, en onder welke omstandigheden?
 • Bevorderen veiliger gebruik “Prepare & Repair”
  Welke concrete maatregelen verlagen risico’s die het gebruik van drugs met zich meebrengen?

Nathalie: Ja, voorlichting geven is onze belangrijkste taak. We willen informatie toegankelijk maken voor het algemene publiek en voor beroepskrachten, huisartsen, maatschappelijk werkers, docenten enzovoort, zodat zij zelf betere keuzes kunnen maken als het gaat om hun eigen gezondheid of die van anderen. We proberen het ons publiek zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom kun je ons nu niet alleen via telefoon, maar ook via chat en e-mail bereiken. En daarom zitten we nu ook op Partyflock.

Waarom is de hulp en informatie over drugs op zoveel verschillende punten te vinden? Zien jullie niet meer in één centraal voorlichtings- en ondersteuningspunt?
Nathalie:ja, eigenlijk is de Drugs Infolijn 11 jaar geleden opgericht om één centraal punt te bieden waar iedereen terecht kan voor drugsinformatie. Maar inmiddels zijn er veel andere informatiepunten bij gekomen. Dat is niet altijd een probleem. In veel gevallen vullen we elkaar goed aan, zoals bij Unity: Unity geeft ‘peer-informatie’ en gaat naar feesten. Dat doen wij weer niet. Ook heeft het Trimbos-instituut zelf meerdere sites voor verschillende doelgroepen. www.uitgaanendrugs.nl is bijvoorbeeld een site die meer gericht is op mensen die tijdens het uitgaan wel eens wat gebruiken en minder op het algemene publiek. Ik denk dat het goed is dat bepaalde doelgroepen hun eigen sites hebben. Maar er zijn inmiddels wel erg veel organisaties en particulieren die een website met drugsinformatie hebben. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen niet meer duidelijk is waar je nu betrouwbare informatie kunt halen. Gelukkig komt onze website meestal als eerste hit in beeld als je op de term ‘drugs’ googled. Bovendien gebruiken heel veel websites van andere organisaties de drugsinformatie van het Trimbos-instituut. Er is zelfs een systeem waarmee bij een wijziging in de Trimbostekst ook vanzelf de teksten op die websites mee veranderen.

Waarom is, volgens jou, drugs zo verbonden met de dancescene en heeft het zo’n vlucht genomen in de laatste jaren?
Floor: Alcohol- en druggebruik is historisch altijd al verbonden met muziek. Veel muziekstijlen hebben hun specifieke middel. Dance is wat dat betreft niet bijzonder. Bij dance viel de introductie van XTC samen met het populair worden van de house. Bovendien is het palet van middelen waar tegenwoordig uit gekozen kan worden veel groter dan in voorgaande decennia. Naast het aanbod is niet alleen de tijdgeest van invloed maar bepaalt ook de welvaart of men het kan aanschaffen.

Nathalie: Iedere scene heeft zijn eigen cultuur wat betreft middelengebruik. Ik denk dat de dancescene vanaf het begin af aan verbonden is geweest met (stimulerende)drugs. Ook omdat het hand in hand ging met de doorbraak van XTC. Die cultuur is altijd gebleven. Waarom? Misschien omdat de scene mensen aantrekt die in zijn voor experiment en niet bang zijn voor drugs? Misschien omdat er tot diep in de ochtend gedanst wordt en dat nuchter moeilijker is vol te houden? Misschien omdat het binnen de dancescene normaal wordt gevonden dat je iets gebruikt en je er makkelijk aan kunt komen? Misschien omdat het bij deze tijd past om niet te willen wachten tot het leuk wordt, maar dat iedereen het NU leuk wil hebben (wat de consequenties daarvan ook mogen zijn). Het zal allemaal een beetje meespelen.

Wat zijn (de) cijfers met betrekking tot drugsgebruik in de dancescene? Wordt hier überhaupt onderzoek naar gedaan?
Nathalie:Er zijn inderdaad cijfers over gebruik onder het uitgaanspubliek. Maar die zijn wel vaak heel plaatsgebonden. Zo worden er in Amsterdam en andere grote steden wel eens metingen gedaan. Volgens de Amsterdamse Antenne-monitor daalde bijvoorbeeld het aandeel XTC-gebruikers tijdens een uitgaansnacht van 27% naar 8%. Het aantal pillen daalde van 2,4 pillen per avond naar 1,9 in 2003.

Floor: Naar alcohol- en ander druggebruik wordt om de 4 jaar algemeen bevolkingsonderzoek gedaan en worden ook de scholieren op het bassis- en voortgezet onderwijs ondervraagd. In Amsterdam wordt er ook onderzoek gedaan in het uitgaanscircuit. In 1995, 1998 en 2003 hebben ieder jaar zo’n 500 bezoekers van clubs en parties vragenlijsten ingevuld. Alcohol, tabak en cannabis zijn de meest gebruikte drugs. Midden jaren 90 was XTC erg populair en aan het einde van dat decennium zit cocaïne in een stijgende lijn. In sommige scenetjes heeft speed altijd wel een plekje gehad. Begin van deze eeuw is er even een hype geweest rond GHB. Momenteel stabiliseert of daalt het druggebruik. Alleen alcohol blijft rijkelijk vloeien.

Waarom zijn er op dit moment geen testmogelijkheden meer op feesten en wat is jouw mening hierover?
Nathalie: Dit is een beslissing van de overheid. Zij vindt dat ze een verkeerd signaal afgeeft als ze enerzijds bezit van drugs verbiedt, en anderzijds laat zien dat ze accepteert dat er drugs op een feest aanwezig zijn, door er een testservice neer te zetten. Vóór 1996, toen er nog getest werd op feesten, waren overigens een aantal zaken rondom XTC heel anders:
– destijds werden veel vaker pillen ter plekke gekocht en kon het nuttig zijn om direct op een party te waarschuwen voor (gevaarlijke) pillen die verkocht werden op het feest. Tegenwoordig hebben de meeste mensen die iets gebruiken hun pillen al op voorhand aangeschaft.
– destijds was de markt heel anders. Een groot deel van de pillen die in omloop waren, bevatten geen MDMA. De prijs van een pil lag veel hoger, waardoor het meer voor kwam dat er in het uitgaanscircuit en op parties ‘neppers’ werden verkocht. De laatste jaren bevat zo’n 95% van de pillen MDMA.
Het doel van het testen op feesten -ter plekke ‘verkeerde’ pillen signaleren- is nauwelijks nog van toepassing. Het tweede doel van een testservice: voorlichting geven, blijft nog overeind, maar ze doen dit nu dus niet meer op de feesten zelf. Daarvoor heb je nu de mensen van Unity rondlopen. Het DIMS (de organisatie van testservices in Nederland) testen wel nog steeds pillen op testlocaties door het hele land heen (zie www.drugs-test.nl) en geven daarbij ook informatie.

Floor: Voordat het testen op feesten verboden werd door het kabinet Balkenende was de uitvoerende organisatie er allang mee gestopt. De reden hiervoor was dat met de sneltest veel te weinig pillen direct herkend konden worden en er dus geen uitslag aan de klant gegeven kon worden. Feestgangers die een geteste pil zouden willen gebruiken moeten het dus iets beter plannen. Zij moeten minimaal een week voordat ze uitgaan hun pil brengen naar één van de 23 testkantoren. Als de pil herkend wordt krijgen ze direct een uitslag; moet hij naar het lab opgestuurd worden dan kunnen ze een week later bellen voor het resultaat. Deze hele procedure gaat anoniem. Voor meer info: www.drugs-test.nl

In hoeverre houden jullie rekening met hedendaagse trends wat betreft de populariteit qua verschillende soorten drugs?
Floor: Het onderzoek naar de trends in alcohol- en ander druggebruik, waar we het eerder over hadden, wordt gedaan om de drugsmarkt te kennen, mediahypes te kunnen ontkrachten, voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst maar vooral om de voorlichting en preventie aan te passen of te intensiveren. Als eind jaren 90 de cocaïne weer populair wordt dan wordt er bij Unity meer aandacht aan dit middel besteed. De kennis van de peers wordt dan bijgespijkerd maar ook worden bijvoorbeeld vragen over coke in de quiz opgenomen.

Nathalie: We proberen er zoveel mogelijk bovenop te zitten. Als er vragen binnenkomen over nieuwe middelen, noteren we dat en houden we het in de gaten, om te kijken of het hier om een trend gaat. We werken daarbij ook samen met het DIMS (coördinatiepunt van testservices). Zij geven nieuwe ontwikkelingen bij de testservices aan ons door. Maar in grote lijnen blijven de onderwerpen van de vragen die we binnenkrijgen toch wel hetzelfde: de meeste vragen gaan over hasj en wiet, daarna over cocaïne en XTC.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste ‘trends’ op het gebied van drugsgebruik? Welke gevaren zijn hieraan verbonden?
Nathalie: Grote hoeveelheden alcohol naar binnen werken, is toch denk ik de belangrijkste trend, die steeds opnieuw bij verschillende scenes speelt. Nederlandse jongeren van rond de 14 blijken schrikbarend veel te drinken.
Verder denk ik dat het combineren van drugs met elkaar en met alcohol al een tijdje veel voorkomt. Verder heb je natuurlijk van die kleine trends zoals ketamine, DXM en varianten op Explosion. Maar die zijn vaak maar korte tijd populair en/of alleen onder een specifieke, niet al te grote groep. We merken daarin niet echt een grote landelijke trend en krijgen er niet veel vragen over. Behalve dan van journalisten.

Wat zijn de meest wijdverspreide misverstanden met betrekking tot drugs?
Nathalie: We krijgen bij de Drugs Infolijn nog steeds veel vragen over cannabis en verslaving. Veel mensen denken toch nog dat hasj en weed niet voor afhankelijkheid kunnen zorgen, terwijl heel veel dagelijkse gebruikers maar heel moeilijk kunnen stoppen. Aan de andere kant zijn er ook juist weer mensen die denken dat drugsgebruik altijd problematisch is.
Ook krijgen we veel vragen over aantoonbaarheid van middelen. Mensen denken vaak dat hasj en weed en LSD een eeuwigheid in je lichaam blijven zitten en dan ook nog invloed hebben. Maar zelfs als je dagelijks blowt is weed na 3 weken echt niet meer in je urine terug te vinden.

Tenslotte lijkt het erop dat nog steeds veel mensen slecht op de hoogte zijn van XTC en hersenschade. Veel bellers denken dat het wel meevalt, terwijl er toch duidelijke aanwijzingen zijn dat je echt problemen met je geheugen, stemming en concentratie kunt krijgen. Met name als je regelmatig slikt, meerdere pillen op een avond neemt en middelen combineert wordt het risico groter. Ook de temperatuur in je omgeving speelt een rol: bij een hogere temperatuur lijken mensen sneller hersenschade op te lopen.

Wat is de gekste vraag of opmerking die je hebt gekregen tijdens je werk?
Nathalie: Het leuke van ons werk is dat je steeds weer vragen krijgt die je nog niet eerder hebt gehad. Laatst vroeg iemand bijvoorbeeld wat de Bijbel over drugs zegt. Oh ja, een scholier vroeg ons voor een werkstuk hoe je drugsdealer wordt. Dit soort vragen zetten zelfs ervaren krachten van de Drugs Infolijn wel eens aan het denken…

Op het moment is er nogal wat te doen over het ‘zero tolerance’ beleid dat gevoerd wordt, wat is jullie mening over dit beleid?
Nathalie: Het Trimbos-instituut is een groot voorstander van het Nederlandse beleid waarbij de gezondheid voorop staat. Harm-reduction (niet verbieden, maar zorgen dat mensen die iets gebruiken dat zo veilig mogelijk doen) is het uitgangspunt. Vandaar ook dat het drugsbeleid voor een groot deel is ondergebracht bij het ministerie voor volksgezondheid.
Hoewel de politie aangeeft dat het hen bij een harde aanpak tijdens parties vooral gaat om het aanpakken van dealers en niet om het opjagen van de individuele gebruiker, zijn er signalen dat met name de individuele gebruiker de dupe is van de aanpak. Zoals eerder aangegeven bij de vraag over het testen op parties, kopen bezoekers hun drugs vrijwel altijd voordat ze naar een party gaan. Feesten zelf zijn dan ook niet de meest logische plekken om veel politie in te zetten om de dealers te pakken.
Verder zijn er signalen dat door de harde aanpak tijdens parties meer ernstige gezondheidsproblemen voorkomen. Mogelijk komt dit doordat mensen hun slikgedrag aanpassen en al pillen slikken voordat ze bij het feest aankomen. Zo zouden mensen die normaal twee pillen meenemen (de werkingsduur van een pil is korter dan veel feesten duren) en deze verdeeld over de nacht slikken deze nu in één keer innemen. Hierdoor is er meer kans op fout gaan en schade.
Wanneer de harde aanpak aan wordt gehouden, zou het dus kunnen dat er meer gezondheidsproblemen ontstaan. Terwijl het aantal problemen in Nederland juist heel laag is geworden het afgelopen decennium. De vraag is dus momenteel wat voor voordelen de zero-tolerance aanpak oplevert. Voorkomt het gezondheidsproblemen, of veroorzaak het juist meer gezondheidsproblemen?

Floor: Het begint er op te lijken dat Justitie en politie -in ieder geval in Amsterdam, Haarlemmermeer en Arnhem- een nieuwe doelstelling voor het uitgaanscircuit hebben geformuleerd en deze ook stevig willen gaan handhaven. Zero tolerance is het credo: geen bezit, handel en productie van hard- en of softdrugs. De afgelopen jaren mochten bijvoorbeeld bezoekers van grote outdoor festivals geen softdrugs mee naar binnen nemen. Dieptepunt was in Amsterdam de inzet van 20-25 undercover- en 25 geüniformeerde agenten op een dancefeest met 3500 bezoekers. De bezoekers werden zelfs staande gehouden als ze een consumptiemuntje aan een vriend gaven, hun sleutels of pakje sigaretten in hun broekzak staken of een kauwgompje in hun mond stopten.
Tegenstrijdig is dat gebruik wettelijk is toegestaan, maar bezit niet. Daarvoor is in dezelfde wet een richtlijn geformuleerd dat er geen gerichte opsporing plaatsvindt naar gebruikershoeveelheden. Deze richtlijn lijkt nu te worden losgelaten.
Vanuit gezondheidsoptiek zijn door Unity de volgende bezwaren geformuleerd:
1. Er is geen enkel -internationaal- bewijs dat repressie tegen consumenten leidt tot minder gebruik.
2. De condities waaronder gebruikt wordt veranderen wel waardoor:
A. de risico’s van gebruik groter worden
B. de consumenten minder goed bereikbaar worden voor gezondheidsvoorlichting of EHBO of deze op termijn misschien zelfs gaan mijden
C. de uitgaanders onderduiken in een circuit waar de voorzieningen en controle minder goed verzorgd zijn
Daarnaast heeft een strafrechtelijke aanpak ook onnodige criminalisering, stigmatisering en sociale marginalisering tot gevolg van een groep (jong)volwassenen.
Gebruik kun je niet uitroeien, wel beheersen. Het Nederlandse drugsbeleid heeft als insteek dat het gezondheidsbelang voorop staat. Primair doel van het beleid is dan ook: het voorkomen en beperken van de risico’s van gebruik.

Zien jullie door dit beleid juist meer vragen binnenkomen of worden mensen huiveriger om vragen te stellen of hulp in te schakelen? Verandert jullie werk er überhaupt door?
Nathalie: Een enkele keer krijgen we wel eens een verhaal te horen van iemand die gefouilleerd is, of die snel van tevoren al zijn drugs naar binnen heeft gewerkt. Verder merken we er bij de Drugs Infolijn niet veel van. Het is zeker niet zo dat mensen ons minder gaan bellen. Misschien komt dat omdat ze weten dat ze altijd anoniem blijven.

Floor: ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’ zegt men wel eens. De spaanders zijn echter wel jonge mensen die maatschappelijk geïntegreerd zijn en kiezen om genotmiddelen te gebruiken zonder dat ze daarbij anderen schade berokkenen. Door het hakken lopen ze grote kans gecriminaliseerd en gestigmatiseerd te worden.
Uit de reacties die Unity nu krijgt van bezoekers die zijn aangehouden en gestripsearcht , blijkt vooral een grote verontwaardiging. Ze voelen zich als crimineel behandeld en vinden de aanpak van de politie buitenproportioneel. Ook weten ze niet zo goed wat hun rechten en plichten als burger zijn en hoe ze zich moeten opstellen tegen de intimiderende acties van de politie.
Toch lijkt deze repressie nog niet echt tot de uitgaanders doorgedrongen. Een deel kan het niet echt geloven of denkt dat het wel weer overwaait. Pas als deze extreme repressie doorzet dan zouden weleens de ongewenste neveneffecten als het vermijden van Unity en EHBO zich voor kunnen gaan doen.

Hoe zien jullie die toekomst van het Nederlandse drugsbeleid?
Nathalie: We zijn heel benieuwd. Het Nederlandse drugsbeleid hangt natuurlijk heel erg af van het zittende kabinet en van internationale druk. Hoewel er regelmatig heel duidelijk om een toleranter of minder tolerant beleid wordt gevraagd, denk ik dat het coffeeshopbeleid voorlopig niet ingrijpend zal veranderen.
Met de paddo’s is het nog even spannend: zal er een leeftijdsgrens of andere maatregelen worden verbonden aan de verkoop? Hopelijk weten we daar snel meer over.
Drugs is een onderwerp waar iedereen een mening over heeft en waar de emoties hoog over kunnen oplopen. Niemand wil een coffeeshop naast de school van zijn kind. Maar in Nederland zijn er toch heel veel mensen die achter het tolerante drugsbeleid staan. Op dit moment ben ik trainingen aan het geven aan de Macedonische Drugs Infolijn. Als je hoort met wat voor drugsproblemen zij te kampen hebben, dan denk ik dat het Nederlandse drugsbeleid zo slecht nog niet is.

Wil je meer weten over drugs en het gebruik ervan of wil je in contact komen met Unity of de Drugsinfolijn, ga dan naar de profielen van de twee organisaties of bezoek hun websites: www.unitydrugs.nl // www.drugsinfo.nl

Dit interview verscheen eerder op Partyflock.nl

Headhunterz: hardstylers vormen dankbaar publiek

HeadhunterzHet ADE is in volle gang en Headhunterz vult op zaterdagavond de Ziggo Dome. Vult ja, want ‘Q-dance presents Headhunterz’ verkocht volledig uit. Daarnaast kreeg Willem op vrijdagavond goed nieuws. Waar hardere stijlen voorheen niet echt vertegenwoordigd waren in de DJ Mag Top 100, zorgt Headhunterz voor de (definitieve?) ommekeer door vanaf de elfde positie stevig op de deur van de top 10 te kloppen. Vlak voor het event sprak Partyflock met de veelbesproken artiest…

20 Oktokber 2012 om 21:00 stapt een ietwat nerveuze Willem Rebergen, oftewel Headhunterz, de persruimte binnen. Hij neemt onze felicitaties breed lachend in ontvangst. Hier staat een blije jongen! Waarom is, van alle artiesten in de hardere scene, nu juist hij zo hoog geëindigd in de top 100? ‘Ik ging dit jaar echt lekker. Ik zat in een hele goede flow gewoon. Het publiek was enthousiast waardoor ik weer enthousiast werd en waaruit ik ook echt energie kon putten en door die prettige wisselwerking krijg je weer inspiratie. Alles zit dan gewoon mee en dat komt er dan uit als mensen mogen stemmen voor zo’n populariteitslijst.’

Daar vat Willem meteen de koe bij de horens. Want het grootste punt van kritiek op de lijst is ieder jaar weer hetzelfde: het is een populariteitslijst.’Het is ook niets anders dan een lijst van populaire artiesten op dat moment. Dat kan ook bijna niet anders. Hoe kun je mij bijvoorbeeld vergelijken met Armin van Buuren of Skrillex? Maar dat maakt hoog eindigen niet minder leuk. Uiteindelijk wil je als artiest je publiek, je fans, bereiken met je muzikale boodschap en is het fijn om te merken dat je ze op één of andere manier raakt. Het fanatisme van mijn achterban, de achterban van de hardstyle is absoluut de reden voor mijn hoge notering. Hardstyle-liefhebbers zijn zó ‘into’ de muziek. Zij willen de wereld laten zien dat hardstyle vet is. Daarmee is het ook een heel dankbaar publiek waar ik heel veel van terugkrijg’.

Op de vraag of hij door deze hoge notering extra druk op zijn schouders voelt, is Willem stellig: ‘Nee. Ik zal echt mijn eigen ding blijven doen. Vorig jaar besefte ik dat dit allemaal zo over kan zijn en dat besef ik me nog steeds. Ik ben een tijdje heel erg bezig geweest met het zoeken naar aansluiting bij de echte grote jongens en het grappige daarin is dat juist toen ik dat opgaf het gebeurde. Ik besefte me dat ik al veel meer had bereikt dan ik ooit had durven dromen en dat ik hier nu echt vol van moest gaan genieten. Ik bedoel: als gasten als Steve Aoki of Tiësto iets met mijn platen doen dan is dat zelfs voor mij nog echt helemaal te gek. Ik had me dat een paar jaar geleden echt nooit voor kunnen stellen’.

‘In bepaald opzicht schept deze elfde plek natuurlijk wel extra kansen. Alles wat nu op mijn pad komt is echt een cadeautje. Je wordt benaderd door artiesten uit andere genres en nieuwe dingen ontstaan vaak uit combineren. Zo heb ik gisteren met Hardwell afgesproken dat we samen een plaat gaan maken en ik ga waarschijnlijk met Porter Robinson iets doen en ik ben ook bezig met een aantal goede top-line writers. Tot nu toe leeft hardstyle vooral op samplen, want wij hebben niet echt goede vocalisten tot onze beschikking. Daar wil ik verandering in brengen en het verder uitbouwen.’

Het is een klein uurtje voor Isaac het startsein geeft voor een hele nacht ‘Hard with Style’ in de uitverkochte Ziggo Dome. Wat gaat er allemaal gebeuren? ‘Het wordt een fantastische avond. Heel anders weer dan mijn eigen X-Qlusive. Daar stond ik echt een hele avond achter de draaitafels als host. Vanavond is anders. Nu staan er ook artiesten die belangrijk zijn geweest voor de muziek en voor mij en mijn podcast. Zolang sta ik nog niet eens aan de top en het is vet om voor die jongens nu als het ware een deur te openen. Ik weet nog heel goed hoe het voelt om te knokken voor een echte doorbraak.’

‘Het hoogtepunt ligt echt tussen twaalf en twee. Dan gaan alle registers open wat betreft nieuwe producties, licht en show. En dat is waar Q-dance tevoorschijn komt. Want wat is Headhunterz zonder Q-dance? Niks. Nou ja, goede muziek natuurlijk, maar mijn tracks zijn zó cinematografisch. Ze komen het beste tot hun recht met een vette show die de ervaring compleet maakt. En Q-dance kan natuurlijk als geen ander zo’n show neerzetten en produceren.’

We hebben net gehoord wat de toekomst op muziekgebied gaat brengen, maar wat heeft Willem verder nog aan plannen? ‘Waar ik me ook op ga richten is dance4life. Eerder doneerde ik al de opbrengsten van ‘Sacrifice’, maar nu ga ik een stap verder en word ik ambassadeur. Ik heb het zelf zo goed, ik verdien leuk en nu wil ik iets terugdoen. Ik zou graag projecten bezoeken en zo mijn steentje bijdragen aan een goed doel. De komende tijd zal ik met dance4life gaan kijken naar de invulling van mijn rol.’

Maar eerst natuurlijk nog ‘even’ de Ziggo Dome in vervoering brengen. Als we hem succes en vooral heel veel plezier wensen, wil hij nog iets meegeven: ‘Toen ik begon was ook ik lid van Partyflock en ik wil daarom iedereen van jullie die mij al die jaren gesteund heeft bedanken!’

Met een laatste brede lach verdwijnt hij naar zijn kleedkamer om zich voor te bereiden op een nacht genieten. En dat kunnen wij ons goed voorstellen, want hoe super is het om jouw naam zo op de Ziggo Dome te zien prijken?

Dit interview verscheen op Partyflock.nl.

Dream Team: nieuwe samenstelling, zelfde dromen en ambities

In 1992 startte een groep vrienden het The Dreamteam. We kennen ze los als Buzz Fuzz, Gizmo, Dano en The Prophet. Ruim dertien jaar zijn ze actief in de hardcore scene, draaien ze over de hele wereld en produceren ze ontelbaar veel platen. In 2005 komt er aan het ‘team’ een einde na een evenement in de Heineken Music Hall.
Acht jaar later zien we op Partyflock ineens evenementen aangemeld worden met The Dreamteam in de line-up en er is een nieuw artiestenprofiel aangemaakt zonder The Prophet, maar met Da Mouth of Madness…dat roept vragen op! Na wat mailcontact met Dano is het snel besloten dat we maar eens gaan afspreken om het verhaal op te tekenen.
De interviewafspraak moest enkele keren verzet worden, omdat de mannen als een bezetene in de studio bezig zijn geweest om de deadline voor hun album te halen. Hierdoor was het helaas voor Da Mouth of Madness niet mogelijk aanwezig te zijn.

Meteen de koe maar de horens vatten: waarom een Dreamteam zonder The Prophet?
Buzz Fuzz trapt af: ‘In 2005 was er ‘History of Hardcore’ en toen bleek al wel een beetje dat The Prophet toch wel echt meer met zijn hardstyle en Scantraxx bezig was en het klikte muzikaal dus niet meer. En ook persoonlijk liep het niet lekker, maar dat kwam eigenlijk wel een beetje door hem..’ Dano knikt en geeft toe ‘Ja, klopt. Er zijn natuurlijk meerdere factoren en zoals al gezegd was Dov (The Prophet, red.) bezig met hardstyle, maar in de Heineken Music Hall op die bewuste avond zijn er gewoon wat dingen gebeurd. Ik wil er niet tot in de details op ingaan, want dat is persoonlijk en onderling, maar er waren gewoon een aantal dingen die naar mijn mening niet oké waren en toen ben ik een beetje uit m’n dak gegaan en dat was voor Dov de druppel. Die had er gewoon geen zin meer in.’ Gizmo valt bij: ‘muzikaal en sociaal ontplofte het gewoon op dat moment.’

‘We waren vrienden die een groep vormden, maar dertien jaar met tours over de hele wereld en alles samen doen, vergt natuurlijk ook een heleboel van iedereen. Dat is met elke band. In het begin wordt je steeds closer, omdat je met elkaar op tour bent en alles is nieuw en een eerste ervaring. Op een gegeven moment krijgt iedereen toch meer een eigen soort route die je uitstippelt. Kwalitatief waren we allemaal goede producers dus je krijgt toch een eigen kijk op de muziek. In 2005 was het dus eigenlijk een druppel die de emmer deed overlopen, maar het was voor ons allemaal als solo artiest ook wel weer goed. We konden ons als dj echt volledig op onszelf storten.’

En toch kwamen we na 2005 nog wel eens ‘The Dreamteam‘ tegen in line-ups, maar dan 75% of 50%…waarom in godsnaam?
‘Ja, dat denken wij inmiddels ook! We vonden dat allemaal niet echt leuk en het voelde ook echt niet goed, maar we hebben het vijf jaar lang volgehouden. Dov wilde niet, maar als je The Dreamteam neerzet, dan verwachten ze hem wel. Dus dat kon gewoon niet. Maar omdat we eigenlijk nooit echt naar buiten hadden gebracht dat Dov wilde stoppen… Mensen die ons kenden, wisten wel hoe het zat, maar het publiek heeft een tijd wel moeten gissen wat betreft het hoe en wat van de procenten.’

‘Zo’n anderhalf jaar geleden hebben we met z’n vieren in Utrecht gesproken. We hebben een heel relaxte avond met elkaar gehad in een restaurantje en eigenlijk is toen pas echt alles uitgesproken en was het moment dat Dov zei dat ie ook echt wilde stoppen en toen hebben we heel open gesproken en gezegd dat Dov vooral lekker verder moet gaan met zijn Scantraxx-imperium en dan doen wij dat ook, als The The Dreamteam. Het hoge woord was eruit en toen hebben we het toch nog heel even laten hangen als het ware. Maar 15 december vorig jaar hebben we tijdens de laatste Thunderdome echt afscheid van hem genomen en in januari zijn we met zijn drieën verder gegaan en hebben we MC Da Mouth of Madness erbij gevraagd als vaste MC.’

Was een MC in plaats van een dj erbij een bewuste keuze?
Gizmo begint te lachen: ‘Nou, ik was steeds de lul, want ik moest steeds MC-en!’ ‘Maar’, gaan de heren verder, ‘The Prophet is wat dat betreft ook gewoon niet vervangbaar. Hij is ermee begonnen en dan kiezen we geen andere dj als vervanger. Dat doe je gewoon niet. We houden met z’n drieën het The Dreamteam in ere. Wij kunnen nu als producers/djs onze taak doen en Sietse (Da Mouth of Madness, red.) kan het goed aanvullen op tracks, de shout-outs doen enzovoort. De afgelopen maanden hebben we een paar testfeestjes gehad om te kijken hoe het voelt en of de klik er tijdens optredens is en we zijn eigenlijk wel erg positief! We zijn nu effectief drie, vier maanden bezig en hebben nu steeds meer het gevoel dat we er zijn. We weten wat we willen muzikaal en ook raken we weer ingespeeld op elkaar en ook weten we steeds meer wat Sietse brengt en toevoegt aan het geheel. Het gaat nu haast al als vanzelf en het kan alleen maar beter worden.’

Waarom hebben jullie gekozen om onder dezelfde naam door te gaan?
‘Waarom niet? Anders gooi je twintig jaar ervaring en muziek weg als het ware. Je begint dan helemaal opnieuw. We hebben de kritiek wel gelezen op Partyflock en we snappen het aan de ene kant ook wel, maar aan de andere kant is het in andere muziekgenres heel normaal. De Rolling Stones hebben ook ex-leden die inmiddels wat anders zijn gaan doen. En wij willen gewoon graag verder en wij zijn ook the The Dreamteam. Daarnaast zijn we één van de weinige hardcore dj teams die nog bestaan. Nu Dov besloten heeft het The Dreamteam los te laten en wij besloten hebben verder te gaan en we met een MC een nieuwe dimensie hebben toegevoegd, is er ook weer een nieuwe impuls.’

Alle drie veren ze op en het enthousiasme neemt toe…’Op 18 mei gaan we een stempel zetten ‘Dit zijn wij’. Op die dag komt onze nieuwe cd uit. Dat straalt uit wie we nu zijn. Het wordt voornamelijk nieuw, maar met een vleugje oud. We dragen hem ook mede op aan alle collega’s die we in de afgelopen twintig jaar verloren zijn zoals 3 Steps Ahead en Liza ‘N’ Eliaz‘. Dano roept, nog in een post-deadline-high, enthousiast: ‘het zijn zulke fucking goeie tracks! Het is echt een hele mooie mix geworden en we denken zelfs dat het de beste cd is die we ooit gemaakt hebben.’

‘We willen ook echt wel weer terrein veroveren in de huidige hardcore. Normaal staan we natuurlijk alleen maar bij de early en dat zijn we af en toe wel een beetje zat. We willen live gaan optreden met nieuw materiaal. Er is momenteel heel veel Italiaans talent dat allemaal in Nederland woont en die jongens hebben de markt wel veroverd dus in die zin ligt de lat wel erg hoog. Maar we willen ook niet echt een stempel drukken op onze stijl. Niet een specifiek hokje kiezen en daar dan binnen blijven. We willen niet alleen maar mee met de stroming en dus is de nieuwe cd geen mainstream plaat, het is The Dreamteam, zonder commerciële bedoelingen.’

Er is op dit moment überhaupt een aardige discussie bezig over hardcore en voornamelijk mainstream hardcore. In hoeverre krijgen jullie dat mee?
‘We krijgen dat wel mee natuurlijk. Tot op zekere hoogte snappen we de kritiek wel. Als je kijkt naar de grote evenementen, dan is het wel zo dat er vaak dezelfde namen worden geboekt die vaak dezelfde muziek draaien. Ze draaien allemaal platen van elkaar en remixen elkaar. Dat is overigens in de hardstyle ook wel hoor! Bij het meer kritische publiek en de echte liefhebbers gaat dan de verveling wel toeslaan. Wij hebben ons er in principe nooit aan gehouden. We hebben in het verleden gemaakt waar we zin in hadden en dat zullen we ook blijven doen. Ik (Gizmo, red.) houd er bijvoorbeeld van om mensen te choqueren en ik gooi er een hiphop plaat in om de boel wat op te schudden. Maar er zitten in de huidige scene ook echt wel goede artiesten met goede tracks hoor!’

Zijn jullie sowieso in de loop der jaren anders gaan kijken naar alles wat zich afspeelt in ‘het wereldje’?
‘Ja, zeker! Ik ben in elk geval veel rustiger geworden. Het zal me aan m’n reet roesten wat ik maak. In welk straatje het past. Als ik het lekker vind en mensen gaan uit hun dak als ik het op een feest draai dan is het goed lijkt mij’, aldus Buzz Fuzz.
Dano voegt toe: ‘waar ik naarmate ik ouder wordt juist steeds meer van baalde was dat ik steeds alleen maar voor het oude werk geboekt werd. Dat kan ik achterstevoren, geblinddoekt met mijn handen afgehakt wel voor elkaar krijgen. Ik vind het leuk om nu eens een nieuw gezicht te laten zien.’

‘We werken er ook wel keihard aan. De tijden zijn wat dat betreft wel veranderd. Je kunt niet meer je telefoon bij de speaker houden en vragen ‘vind je m’n track goed’. Zo werkt het niet meer. Vroeger had je een contract bij ID&T en dan werd het voor je gedaan. We doen nu echt alles in eigen beheer. Dat doen we ook echt bewust overigens, want in het verleden hebben heel veel mensen heel veel geld aan ons verdiend. We hebben toen getekend voor 2 of 3% op alle merchandise en al onze tracks hebben we weggetekend. Kunnen we zelf niets meer mee. Ditmaal willen we het echt goed aanpakken. We hebben natuurlijk in twintig jaar enorm veel geleerd en het is ook leuk en goed om het zelf eens een keer aan te pakken. Niet afwachten, maar aanpakken. We zien elkaar wekelijks, natuurlijk met draaien, maar we moeten nu ook gewoon echt met elkaar vergaderen en overleggen. Deadlines op tafel leggen en taken verdelen. Vroeger was het meer lang leve de lol.’

‘Dat we er nu anders mee bezig zijn, kwam ook tot uiting bij het maken van de cd. We hadden maar vier maanden de tijd om alles kant en klaar af te leveren, maar we hebben echt zorgvuldig gewerkt. Vroeger wilden we misschien in haast wel eens wat afraffelen, maar nu hebben we daar wel voor gewaakt en het proces bewaakt. Dan belde Buzz Fuzz mij (Gizmo, red.) uit bed met de mededeling dat ik beloofd had iets aan te leveren en die verplichting voelde ik ook echt, gelukkig. Ik heb drie jaar niets geproduceerd, maar nu heb ik er weer zin in. Ik heb mijn studio opgeruimd.’ De andere mannen lachen hard. Dano: ‘Ja, dat was echt een rotzooi! Hij stuurde me foto’s, tjezus! Maar ook ik herken de push die erachter zit. Ik zou samen met Andreas Kraemer een track aanleveren voor de cd, maar ik kreeg maar niks doorgestuurd van hem. Dus vorige week moest ik naar Praag het weekend en belt Mark (Buzz Fuzz, red.) mij met de mededeling ‘Niks mee te maken dat jij zit te wachten ergens op, voordat je naar Praag gaat, heb je mij een track aangeleverd!’ Ik moest dus aan de bak en ik ben serieus de hele nacht bezig geweest. Kon ik die slavendrijver mooi terugpakken door de hele nacht berichten te sturen met m’n vorderingen, haha!’

Is het produceren tegenwoordig een must?
‘Ja, je verdient er grof gezegd geen klote mee, maar je moet tegenwoordig produceren om überhaupt boekingen te krijgen. Nu is het in de hardcore wel anders dan in bijvoorbeeld de house. Met hardcore haal je niet zo snel een top tien hit in de Top40 en met house is dat tegenwoordig niet ondenkbaar natuurlijk. Met downloads kun je nog wel wat verdienen, maar een vetpot is het niet meer zoals vroeger met vinyl. Of je moet echt mazzel hebben met een hit of een remix die het commercieel echt goed doet. Je moet het ook niet puur en alleen voor het geld doen. Je muziek is een visitekaartje en je moet er je uitdaging in blijven vinden. Wij zijn heel breed en kunnen ons ei kwijt in meerdere muziekstijlen en die ook combineren met elkaar.’

Word het event op 18 mei alleen maar The Dreamteam?
‘Nee, er zijn drie area’s. Er is ook ruimte voor talenten. Daar willen we in de toekomst ook zeker meer mee doen. Onder de vleugels nemen en wat begeleiden vanuit onze ervaring en kennis. Op deze plaat hebben we ook samengewerkt met D-Xtreme en Skuffa. Jonge talenten die wij een zetje in de rug geven door ze te begeleiden. Met Skuffa heb ik (Dano, red.) twee tracks gemaakt en met D-Xtreme ook één. En Mark heeft op zijn beurt een track van D-Xtreme afgemixt. Hij leverde een goeie track aan, maar het geluid was niet helemaal lekker. Zo vormt zich een ondersteuning in hun talent. Wij krijgen vervolgens hun, jongere, visie op muziek ervoor terug. Hopelijk kunnen we in de toekomst zo meer opkomende talenten om ons heen verzamelen.’

‘Er is ook een Cenobite area. En de main area is natuurlijk onze eigen The Dreamteam area. Alle namen in de Line-up zijn uitgekozen door onszelf of met goedkeuring van ons. En er komt nog een speciale dame optreden. We houden het nog even geheim, maar iedereen kent haar wel…’

En wat volgt na 18 mei?
‘We gaan festivals doen in Nederland zoals Defqon en daarnaast zijn zojuist de Verenigde Staten, Canada en Mexico bevestigd! We hebben getekend voor een tour. Ons contact in Amerika gaat zich helemaal de pleuris werken om ons naast de tour verder op de kaart te zetten en wij gaan gewoon lekker draaien en proberen ze te veroveren voor de hardcore. EDM is natuurlijk booming daar, alle grote artiesten uit onder andere de hiphop pakken het op en wij vinden en menen dat hardcore ook echt de kans moet krijgen daar. Een echte hardcore revival!’

Maar first things first: we hopen vooral dat de cd goed ontvangen wordt en we hopen veel oude en veel nieuwe gezichten te gaan zien tijdens onze optredens de komende tijd! We hebben er echt enorm veel zin in.’

Bert Duizer: Blauwe enveloppen kunnen ook positieve inhoud bevatten

DJAdministratieHet is natuurlijk supertof om van alles te lezen over je favoriete artiest en het sterrendom dat tegenwoordig gepaard gaat met plaatjes draaien. Maar af en toe willen we ook wat andere informatie meegeven. Want: als die plaat eenmaal een dikke of bescheiden hit is en je wordt steeds vaker geboekt om op te treden, komt er ineens een hoop meer kijken bij het artiest zijn. Dan komen er saaie zaken als een kamer van koophandel nummer, BTW aangiften en aangifte inkomstenbelasting om de hoek. Kortom: je zult een administratie moeten gaan bijhouden. Wij spraken met DJ Administratie die gespecialiseerd is in het administreren voor dj’s.

Wie ben je en wat is je achtergrond?
Mijn naam is Bert Duizer. Mijn oorspronkelijke achtergrond is administratie en belastingen, maar ik heb meer dan twintig jaar ervaring opgedaan als DJ en ik heb verschillende discotheken gehad.

Wat is DJ Administratie?
DJ Administratie is een administratiekantoor speciaal voor djs, producers en overige beginnende, amateurs of zelfstandigen in de muziek- en entertainmentwereld. Wij zorgen dat iedereen zich kan focussen op de leuke dingen en dat ze geen zorgen hebben over de administratie en belastingen. Tevens kan iedereen bij ons terecht voor gratis informatie over de administratie en belastingen. We hebben een vernieuwde informatieve website waarop men veel informatie kan vinden. Wij hebben veel samenwerkingen, zoals met DJ Mag, om de beginnende, amateur en professional DJ/producer zoveel mogelijk te informeren over administratieve en fiscale gevolgen.

Waarom ben je met DJ Administratie begonnen?
Wij hadden al een administratiekantoor voor ZZP’ers en kregen daar steeds meer djs met problemen met de administratie en Belastingdienst. Door mijn binding met de DJ- en muziekwereld wilde ik zorgen dat men niet meer problemen hoefde te komen. Zodoende is DJ Administratie ontstaan.

Ik weet uit ervaring dat een artiest veel liever bezig is met de leuke dingen zoals optreden en muziek maken dan met de strikt zakelijke kant. En daarbij wordt veelal gedacht dat het bijhouden van de administratie nog niet van toepassing is, omdat men niet of nauwelijks inkomsten heeft als DJ/producer. Maar je bent al snel BTWplichtig en je moet inkomsten bij de Inkomstenbelasting opgeven. Daarbij vergeet men dat juist in de beginperiode er meer kosten dan inkomsten zijn. Hierdoor kun je dus BTW en/of belasting terugkrijgen! Zoals je nu al een klein beetje proeft zijn er dus niet alleen nadelen verbonden aan de blauwe enveloppen die op de mat vallen. Wij hebben de kennis in huis om een beginnend artiest te begeleiden en te zorgen dat er voordelen genoten worden en dat men niet in de problemen komt.

Uit ons eerdere gesprek met je blijkt dat je je oprecht zorgen maakt om artiesten in de huidige scene. Waarom?
Dat komt omdat het niemand lijkt te interesseren of de DJ/producer de administratie op orde heeft; de DJ/producer zelf niet, de boekingskantoren en managers niet en zelfs de labels niet. De DJ/producer wil alleen maar bezig zijn met muziek en optredens, maar vergeet dat er ook nog administratieve verplichtingen aan vastzitten. Of dat willen ze het liefst vergeten.

Van djs die al een boekingskantoor en/of manager hebben, zou je verwachten dat de administratie en belastingaangiften worden geregeld, maar helaas is dat absoluut niet het geval. Het lijkt alsof iedereen vergeet dat als de DJ/producer problemen krijgt met de Belastingdienst dit ook gevolgen kan hebben voor de boekingen en op producties. De DJ/producer is namelijk een creatief persoon en hoe vrijer de geest des te beter de prestaties. Daarom is het zaak om juist hetgeen je in grote problemen kan brengen, maar niet direct leuk of sexy is, wél goed op orde te hebben.

Heb je een paar tips voor artiesten die dit lezen? Wat is het ergste dat je kan overkomen als je je administratie laat verslonzen etc.
Belangrijk is, is dat men beseft dat er nu eenmaal administratieve verplichtingen zijn. Dit geldt voor zowel de beginnener, amateur en professional. Men vergeet dat je ook heel veel voordelen kunt hebben als je administratie op orde is. Denk bijvoorbeeld aan BTW-teruggaven, verrekening van je aankopen, belastingteruggaaf, aankoop van een auto/huis et cetera. Er zijn ook veel aftrekposten zoals je telefoonkosten, internetabonnement, het bezoeken van een festival, een abonnement op specifieke magazines en vakbladen. Zorg dus dat de administratie op orde is, bewaar zoveel mogelijk facturen en als je niet de tijd, kennis of discipline hebt, zorg dat iemand anders je administratie bijhoudt.

Het ergste dan kan gebeuren is dat de Belastingdienst je inkomsten gaat schatten. En dat is nogal moeilijk nauwkeurig te doen. En dus wordt het vaak te rooskleurig voorgesteld en dan moet je daar wel de belasting over betalen. Jij moet dan bewijzen dat het geschatte inkomen veel te hoog is, maar dat is bijna onmogelijk als je niets op papier hebt staan.
Zorg dus dat je agenda, ook op Partyflock, klopt met je facturen. Ook al krijg je weinig tot niets betaald.

Vertel eens een leuke anekdote….
Tijdens Dancefair 2015 was er een workshop met de titel ‘Road to Succes’. In de zaal zaten honderden beginnende en amateur djs en in het panel zaten vijf bekende djs die tips gaven hoe je succesvol kunt worden en blijven. Eén van de meest gestelde vragen was: ‘wat is de grootste valkuil’? Het antwoord van alle vijf artiesten was: je administratie en belastingen! Wij waren ook aanwezig en dachten nog: zo dat is mooi gratis reclame voor ons, haha!
Toen wij aan de mensen gingen vragen of ze de administratie al op orde hadden, werd er veelal gezegd dat het ze niet interesseerde. En dat terwijl men net had gehoord dat het de allergrootste valkuil is!

Ook nog een leuk feitje: Wist je dat dj namen zijn ontstaan zodat de Belastingdienst niet wist met wie ze precies te maken hadden? Vroeger gebruikte de Belastingdienst de posters en krantenadvertenties om te kijken welke optredens er waren en of er wel belasting werd betaald. Doordat men ging optreden met een andere naam, was het voor de Belastingdienst destijds niet bekend wie de persoon achter de naam nu precies was!

Vragen aan DJ Administratie? Vanaf binnenkort jaar zullen we op regelmatige basis een bericht op social media en in ons forum posten waarin DJ Administratie antwoord geeft op een vraag. Jij kunt een privébericht sturen om je vraag te stellen en wie weet pikken we jou eruit!

Meer info? http://djadministratie.nl

Dit interview verscheen op Partyflock.nl.

Ummet Ozcan: timewave van punt zero naar de top

De wederopstanding van de trance is al een tijdje bezig. Er is weer ruimte voor trancefeesten van allerlei formaten en er komt weer nieuw talent boven drijven dat heeft moeten wachten op de terugkeer van dit genre. Een voorbeeld van zo’n bovendrijvend talent is de op het moment vaak gedraaide Ummet Ozcan. Geïnspireerd door een titel die in zijn hoofd bleef rondzweven, maakte hij de dikke hit ‘TimeWave Zero’. Hoera voor zijn melodieuze platen!

Onder het 538 event Evolution, dat op 19 september plaatsvindt in Assen, staat een opmerking van iemand die nog nooit van je gehoord heeft. Dus bij deze je kans: Wie is Ummet Ozcan?
Oke, bij deze aan alle flockers: ik ben Ummet Ozcan, 26 jaar, geboren en getogen in Putten dus een echte Puttenaar. Verslaafd aan red bull, houd wel van gamen en ga vaak naar een feestje. Ik heb op de technische school gezeten maar heb hier niks mee gedaan. Mijn interesses voor muziek en sound design waren groter dan techniek. Creatief bezig zijn heb ik altijd al leuk gevonden, en dan heb ik het niet over knutselen en boetseren maar digitaal creatief bezig zijn op de computer. Ik heb een aantal verschillende baantjes gehad maar ben nu fulltime producer, sound designer en software ontwikkelaar. En dan gaat het om muzieksoftware.

Heb je altijd dj en producer willen worden?
Ik zag het altijd als één van de dingen wat ik graag wilde doen. Het was meer de creativiteit die ik voelde. Ik vind namelijk meerdere dingen net zo leuk. Ik kreeg alleen sneller de middelen in handen om muziek te maken, dus mijn tijd en aandacht verplaatste sneller naar muziek. Toen ik mijn eerste keyboard had gekregen was ik gelijk verslaafd en toen ik mijn eerste pc met muzieksoftware had wist ik zeker dat ik dj en producer wou worden.

Hoeveel tijd, geld en moeite heeft het je gekost om te komen tot waar je nu bent? Heb je tegenslagen ervaren?
Nou… het gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf je moet er zeker wat voor over hebben. Vanaf mijn twaalfde ben ik eigenlijk al elke dag bezig met muziek en geluid. Na vijf jaartjes knutselen op mijn kamer en heel wat demootjes, die ik heb opgestuurd naar vele labels, had ik in 1999 dan eindelijk mijn eerste echte release “Pump This Party” die met hulp van de Sunclub is uitgebracht onder het label ProDance. Hij is toen ook destijds in ‘Maak’t of Kraak’t’ geweest en is toen gemaakt met zesenzeventig procent geloof ik, maar uiteindelijk flopte de plaat.

Ik heb tot 2007 verder geen releases gehad. Ik maakte wel muziek maar was meer aan het experimenteren qua stijl die ik wilde aannemen. In die tijd heb ik ook wat feestjes proberen te organiseren. Dit liep niet zo goed als verwacht en heb toen besloten voorlopig hier niet mee verder te gaan.

Vanaf 2007 heb ik mijn draai wel aardig gevonden. Ik begon met wat techy stuff te releasen bij Basic Beat en vervolgens nog wat meer trancy dingetjes op verschillende labels die het allemaal wel aardig goed hebben gedaan. Sinds 2008 ben ik pas echt op het punt gekomen dat ik weet wat ik kan en wat ik wil maken en sindsdien gaat het alleen maar de goede kant op.

Dus ja, het kost wel wat tijd en moeite en een beetje geld, maar als het echt je passie is maakt dat allemaal toch niet uit en ga je ervoor. Na al die jaartjes zie ik nu de tegenslagen ook als een onderdeel van mijn eigen proces. Ik zie ze daarom niet meer als tegenslagen maar als een soort van lessen waaruit je veel kunt leren. Het is belangrijk dat je blijft proberen en blijft doorgaan. Het is net een ruwe diamant die je in al die tijd aan het slijpen bent.

Je produceert al heel wat jaartjes. Noem eens enkele releases die we van je moeten kennen? En welke is je eigen favoriet en waarom?
Natural Waves, The Light, Genesis en Deep Basic waren toch wel tracks die er tussen uit kwamen en die het redelijk goed hebben gedaan qua downloadlijsten en verzamel-cd’s. Ik heb ook niet echt een favoriet. Als ik het eerlijk moet zeggen, elke track spreekt op zich en heeft zijn eigen plekje, maar als ik dan toch moet kiezen is het denk ik wel TimeWave Zero. Ik zie dit als een soort “opening track” en natuurlijk omdat het mijn eerste plaat is die zover is gekomen.

Je staat op Partyflock pas vanaf 2007 regelmatig in lineups. Draaide je daarvoor niet? Ben je bewust naast je produceerwerk gaan draaien?
Ik draaide daarvoor ook wel maar alleen op lokale kleinere feestjes van vrienden en bekenden. Ik wilde altijd al wel draaien, maar besefte ook snel dat produceren de sleutel was tot draaien dus vandaar dat ik me eerst hebt gefocust op het produceren, om zo eerst een beetje naamsbekendheid te maken.

Welke van de twee activiteiten heeft je voorkeur en waarom?
Ik vind het allebei net zo leuk, het één vult het ander aan. Terwijl je een track maakt in de studio beeld je je al in hoe het zou zijn om je nieuwe track te draaien op een feest en vervolgens draai je hem dat weekend op een feest en zie je iedereen uit zijn dak gaan en zit je weer vol met inspiratie om weer de studio in te duiken. Ik zie produceren en draaien als twee bij elkaar horende elementen, het één wisselt het ander af.

Je bent opgegroeid in Putten, een dorp dat niet bepaald bekendstaat als openminded, jong, snel of wild. Hoe reageerde je omgeving op het feit dat je je met ‘verdorven dancemuziek’ bezighield?
Haha, verdorven dancemuziek? Nou ja, dat valt wel mee toch? Maar ik weet wel wat je bedoelt. Eerlijk gezegd valt het best mee en heb ik er totaal geen last van. De mensen om me heen vinden het net zo leuk als dat ik het zelf vind. Ik bedoel, Putten zit ook vol met jongeren die van een feestje en dancemuziek houden. Je hebt altijd wel mensen die dancemuziek niks vinden. Daarom heeft iedereen ook zijn eigen smaak en mening.

Je bent van Turkse afkomst, heeft de Turkse cultuur invloed op jouw muziek? Zo ja: Op welke manier?
Ik denk op een hele subtiele manier…. als luisteraar zul je het waarschijnlijk niet eens opmerken. Soms merk ik wel eens dat als ik bezig ben met het inspelen van een melodie, dat ik soms heel subtiel overloopjes of bruggetjes gebruik die een beetje Turkse of oosterse invloeden hebben. Of ik gebruik bepaalde percussieritmes die erop lijken. Ik zal ongetwijfeld wel beïnvloed zijn bewust of onbewust. Maar dat maakt mijn muziekstijl zo als die is.

Hoe zit het eigenlijk met de dance in Turkije? Of kom je er niet vaak?
Ik ben er al een aantal jaren niet meer geweest. Er is daar zeker animo voor dance en trance. Ik krijg ook best veel positieve reacties via myspace en ik kijk soms ook op forums waaruit je wel duidelijk kunt zien dat daar veel mensen zijn die van trance houden. Veel bekende dj’s uit Nederland hebben veel fans in Turkije en ze vliegen er ook regelmatig naar toe voor boekingen. Dance leeft daar dus wel.

‘TimeWave Zero‘ is jouw hit van 2009 tot nu toe. Kun je de wordingsgeschiedenis van deze plaat eens beschrijven? Waar haalde je je inspiratie vandaan?
Deze naam had ik al een poosje in me hoofd zitten om te gebruiken voor een nummer. Ik denk ook dat de meeste inspiratie daarvandaan komt. Ik vind het een hele passende naam en het verhaal erachter vind ik ook interessant. Ik probeer altijd wel een verband te leggen met mijn muziek en de benamingen. Ik wil dat mijn nummers een soort van verhaal erover vertellen.

Door de benaming draagt het nummer het verhaal van een timewave met zich mee. Timewave zero is een tijdsgolf van veranderingen gebaseerd op de Chinese I Ching. De tijdsgolf gaat naar een eindtijd, vandaar “zero”. De Mayakalender en timewave zero eindigen beiden op 21 december 2012. Er is hier veel over te vinden op het internet, als je hier meer over wilt weten kan je even googelen. Het verhaal erachter fascineert me omdat veel oude beschavingen veel van dezelfde overeenkomsten hebben terwijl ze niet van elkaars bestaan af wisten en omdat het een mysterieuze sfeer heeft.

Is je leven veranderd sinds je hit ‘TimeWave Zero‘? Kijken mensen nu anders tegen je aan omdat ze je naam horen op de radio? Wordt je vaker geboekt?
Ze kijken niet echt anders naar me. Het is meer dat ze enthousiast zijn en graag even met me willen kletsen over mijn muziek, maarja dat is ook heel normaal en leuk! Ja… ik krijg er wel meer boekingen door, vooral grotere en bekendere evenementen.

Bij de aankondiging van je plaat op Beatport staan lovende kritieken van Tiësto, Armin van Buuren, Ferry Corsten en Sander van Doorn. Wat betekent dat voor je?
Nou, heel veel natuurlijk! Als bekende dj-namen je muziek goed vinden en je volop supporten geeft dat een goed gevoel. Het motiveert me natuurlijk ook om nog meer goeie muziek te maken. Het geeft ook wel op een bepaalde manier een collegiaal gevoel, ze helpen je namelijk wel enorm met het bekendmaken van je naam en muziek.

Heb je artiesten of personen die voor jou een groot voorbeeld vormen?
Ik heb niet echt één bepaald voorbeeld. Ik zie in elke artiest of persoon zijn eigen uniekheid en style en ik vind dat we elkaar allemaal wel ergens een voorbeeld geven.

Voor wie zou je nog wel eens willen produceren en wie of welke plaat zou je nog eens willen remixen?
Natuurlijk lijkt het me leuk om een remix te maken voor andere bekende dj´s, maar ik heb niet echt speciaal een voorkeur. Ik laat het zijn gang gaan en zie wel wat er op mijn pad verschijnt. Ik heb zeker wel ideeën voor platen die ik zou willen remixen, maar het is leuker om dat nog voor me te houden dan blijft het nog een beetje spannend.

Op Facebook is een speciale fanpage voor je aangemaakt en ook op Flock lees je veel persoonlijk getinte berichten van mensen die van jou en je draaistijl gecharmeerd zijn. Hoe verklaar je die betrokkenheid van de muziekliefhebbers?
Ik vind het belangrijk als artiest dat je een bepaald gevoel kunt overbrengen met muziek. In mijn nummers vind ik het fijn dat mensen er een positief gevoel bij krijgen wanneer ze er naar luisteren. Ik ben altijd al verslaafd geweest aan melodielijntjes spelen en verzinnen. Ik kan dat wel uren achter elkaar doen. Ik hou er van om nummers te maken die erg melodieus zijn. Ik denk dat het een belangrijke vaardigheid is die ik heb ontwikkeld als onderdeel van het produceren. Het geeft de mensen sneller een gevoel en blijkbaar kunnen veel mensen datgene eruit halen wat ik ze over wil brengen.

Op Flock noch op internet heb ik ergens lekkere sappige roddels of leuke anekdotes kunnen vinden. Ben je zo’n ‘privepersoon’? Vertel ons eens een leuke anekdote die typisch is voor Ummet Ozcan……
Hmm, gelukkig voor mij dat je niets hebt kunnen vinden haha. Ik denk dat ik je ook echt moet teleurstellen: ik zou het zo echt niet weten. Ik hou je wel op de hoogte als er wat binnenschiet, goed?

Misschien dat je fans nog wel iets leuks te vertellen hebben? Plaats vooral jouw verhaal als comment op dit interview! Red.

Wat gaan we in de toekomst van je horen en zien? Wat zijn je vaststaande plannen en welke wensen en dromen heb je op dit moment?
Er staat heel veel in de planning. Voor dit jaar heb ik nog een paar releases klaarstaan. Kort geleden heb ik een remix gemaakt voor Ronald van Gelderen: ‘Backstabberzz’. 29 juni komt mijn nieuwe release uit ‘Synergy’ die ik in samenwerking heb gemaakt met W&W. De plaat wordt al erg goed ontvangen en heeft full support van alle big jocks! Mijn tweede eigen release voor dit jaar staat gepland in augustus.

Voor de rest werk ik veel samen met MEM en Robbert Ladiges, waar nog een paar goede projecten uit voort zullen komen. Deze dj’s en tevens producers hebben veel talent! Naast het produceren en draaien wil ik ook dit jaar mijn nieuwe ‘Vst Instrument’ (Muziek Software, Red.) releasen als opvolger van mijn vorige synth ‘Genesis CM’. Deze is samen met computer music magazine geleverd en is wereldwijd goed ontvangen. Op mijn website heb ik soundsets te koop staan en daar komen binnenkort nieuwe soundsets bij. Hou mijn website in de gaten voor verdere informatie en ontwikkelingen!

Dit interview verscheen op Partyflock.nl

Markus Schulz: van burnout naar een album vol plezier

Half juni kreeg ik het nieuwe artiestenalbum van Markus Schulz thuisgestuurd. Na het schrijven een review vroeg Armada of ik het leuk vond tijdens de persdag op 27 juni langs te komen en Markus wat vragen te stellen. Omdat ik alleen zijn muziek kende greep ik deze kans met beide handen aan om ook eens een klein kijkje in zijn persoonlijkheid en motivatie te krijgen.

First question should be the easiest one…..
Who is Markus Schulz?

Wow! That’s actually a hard one. I don’t know…..Who am I? I am just a guy who, you know, kind of just eh makes music from eh….. I really don’t know. Let me answer the rest of your questions and maybe people will understand a little bit better then. Cause I mean ‘who am I?’

No sweat! You were born in Germany and you still have a house in Berlin and you go back there regularly. What is it that still attracts you in this city?
Well, the Berlin scene I love because of the people there. It’s people that maybe don’t fit in anywhere else. And for me those people are what’s so special about Berlin. It just has this really cool artistic vibe, whether it be music, whether it be painting, architecture….it’s just a really cool, eclectic group of people.

Is it an international scene? Or do you mix more with Germans over there?
I would say it’s a lot more international than it used to be, but it’s still primarily German. What I take from Berlin is just the vibe. The Berlin music scene is very much techno, electro and that kind of stuff. And what I do doesn’t really fit that mold. Trance is not really that big over there. There is a lot of good producers and dj’s in Germany but it’s a very difficult scene as far as trance goes. Kyau & Albert do amazing stuff but when you think of German trance you don’t think of them. It seems like people never get the respect, in their own hometown that they do elsewhere. And I think that’s what it is with German trance.

What I take from Berlin is that energy, that vibe, that inspiration that comes from Berlin. I’m sure that when you think of the Berlin music scene you don’t think of Markus Schulz, that’s for sure. In Berlin I feel like I am just one of the people and that inspires me.

What else inspires you besides your visits to Germany, what role or influence does you wife Heather have for instance?
She’s behind the scenes. She keeps everything going you know. She’s kind of the middle person between all of my business contacts like Armada and me. So I can just focus on music and not have to worry about any of the other stuff that gets in the way. She is a solid base and she handles everything.

You have the German as well as the American nationality. Therefore you are probably the person to tell us what the differences are between American and European ways of partying….
You used to be able to see a difference but nowadays with the internet being as big as it is in our scene it doesn’t matter where you are. The people that come out are very educated on the music. People have downloaded sets, they’re familiar with what’s gonna be played, they’ve heard a lot of the stuff. I don’t see any differences in the interaction and that’s what so exciting. So in the past there were differences, but not anymore. You could be in Australia, Dubai, Amsterdam or Miami…you can play a song that maybe two weeks old and people are singing along to it because of the internet. It had made this a global scene. But maybe I am just fortunate I have really enthusiastic fans.

Talking about mp3 and downloading; there’s a big worldwide discussion going on about the illegal downloading of mp3’s. What are your views on this topic?
In my opinion the mp3’s and the way they circulate is a good tool, but I also think that people need to be conscious and contribute to the scene. People that leech all these mp3’s and never contribute back into the scene…that’s not good. Yes, a lot of times music doesn’t get out there quick enough and people are hungry for it, that’s understandable. But at the same time, somehow, you need to give back. Because there’s a lot of really talented musicians that I know who just can’t make music anymore because they have to support a family. That’s sad to see.
I do believe in paying for mp3. At places like Beatport and the Armada online shop people are able to get the music that they want by downloading legally. And that’s really cool. I think over the last two years especially there’s been a change of mentality. Two years ago I think it was a free fall. Free download, sharing everything and now the music is more readily available online to purchase legally. I think we’re changing people’s attitudes about downloading. The media about Napster and Kazaa opened a lot of record company’s eyes. They understood there was another way of making business.

I do like the whole download idea because it cuts down on the music industry’s carbon footprint. All that vinyl, all that pollution that happens when you press all that vinyl and stuff…. That’s something that’s never been addressed or looked at. The downloading is clean, it’s great for the environment. That’s something I don’t think we’ve really explored.

Do you find any truth in the assertion that you wouldn’t be as successful as you are without the whole mp3-scene?
Yeah. I sort of consider myself as the voice of the next generation producers. Most of the producers that I’m in contact with and that I have connections with are younger and that’s the next generation and they grew up in a digital age. With my radio show I plant the seed with this next generation and that’s how I’ve been able to be successful. I don’t think I would’ve been able to do that if it weren’t for the internet. It has made my voice be heard all over the world. To that I am grateful. And at the same time I understand that you have to give back. If I’m out somewhere and I’m spinning and my cd gets messed up or I gave it to someone, threw it into the audience or whatever I’ll go onto Beatport … I purchase so much music every week. Like I said: it’s important to give back and contribute to the economy of our scene.

Before we go on to talk about the future and your new album, let’s look back at the past a bit. How do you look back on your last album, Coldharbour and your time there?
I lived in Arizona and I was kind of lost as an artist, I was doing a lot of major label remix work, a lot of commercial stuff and I literally burned myself out. I was ready to quit. I mean I was done. So I moved to London to kind of ehm…a pilgrimage to find myself as an artist. I had a studio in Brixton which is like the ghetto. Under the railroad tracks on Coldharbour Lane. And That’s where I just opened myself up and found who I was as an artist. It was a whole inspiration. It was the hardest thing I have done in my life. As a matter of fact I was in London two weeks ago and I went to Brixton. It was pouring with rain and I walked around there and I was looking at everything thinking ‘Wow this was just so difficult but it was amazing’.

So why did you choose London to reinvent yourself instead of Berlin which you earlier stated to be a big inspiration?
At that time London was the epicenter of where everything was happening. It was where I felt comfortable going.

Next month your new artist album Progression is released. What is the story behind this album?
Well, people always say your first artist album is a lifetime in the making. So my first artist album took me two, three years to make. It was a really hard emotional experience because there were so many things in my life that I was going back to to draw an inspiration from. That was a really heavy project for me. And when that was done it felt like there was so much weight lifted off my shoulders. Then when I started working on this album it just felt like this was the next step, the progression for me. I went into the studio and just had fun. Create the music that was inside of me but without all the heavy emotional burden that was over me on the first album.
The first one was very therapeutic for me and this one was just fun to make. The album is definitely a reflection of who I am as an artist. An artist album is a lot different from a mix cd. A mix cd is like a snapshot of my dj-sets at that time, but an artist album you want to look back at at the end of your career and go ‘that was a good time right there, that was who I was’.

Do you have favorite tracks on the album?
You know what it is? At one point or another every song on the album was my favorite song. Every one of them is like a child. I created thirteen children and you now ask me to pick my favorite child. Each one has it’s own time and reason for existing. I’m really proud of Trinidad to Miami because I actually composed that during a flight from Trinidad to Miami. I played a gig at Trinidad. I went from the gig straight to the airport. I had a crazy seven o’clock morning flight. The crowd in Trinidad didn’t want me to go, I could’ve kept going but I had this flight to catch. I had all these ideas and feeling inside of me and this rhythm that was reverberating inside of me from the audience. So as soon as I got on the airplane I pulled out my laptop and I started creating. We took off and the sun was coming up and we flew over the Atlantic…. It starts off really clubby as sort of an extension to the set I just played and then as you look out over the ocean the sounds start to come together. That was a very exciting and fun project to do.

Let’s move on to the future…apart from the weather here in Holland, the summer season has finally begun and your first Ibiza session has aired on your radio show. What else can we expect from you this season?
I’m doing my residency in Ibiza again and I’m really excited because of the album and all the friends that I’ve made on the island. I did a mix cd Ibiza ‘06 which was last season and I’m really excited to bring all this back to the island. Every time we go there we just have a good time. I think that’s the big thing I’m looking forward to, expanding on the friendships that I’ve made there.

Have you heard about the clubs closing down and all the politics going on on Ibiza?
I’ve heard about it and to be honest to you I didn’t read a single article about it because I don’t want that to hang over my head when I’m on the island. When I get on the island I just want to have a good time and let people have a good time. So I try and stand clear and let the people that handle my business worry with that stuff. Just tell me what time I’m playing and I’m there and let’s have fun. The rest is irrelevant for me.

To close off: your solo night at Panama in Amsterdam. Is this going to be a special night for you?
I love the long sets. I used to play eight hour sets and I miss that because when you do a long set you can really tell a story. You don’t just bang it our for six hours and a lot of planning goes into my solo sets to really make that night have special feel to it. I think this is the first time I’ve done an extended set like this here in Holland and so I’ve planned a lot of surprises and fun things. You’ll hear a lot of the new album and a lot of the tracks I’m going to do over the summer. I’ll make it a journey.

Any message to your fans in Holland?
I really appreciate everyone’s support. I believe in the sound that I play and that I create and I really appreciate that people are able to connect to me through this music. It’s really special. Sometimes it’s easiest to go in and play the biggest banging tracks and stand up on stage with your hands in the air. But this music is deep and not so obvious a lot of the times so for people to able to connect is really cool.

Dit interview verscheen op Partyflock.nl

Carl Cox; his House is your House!

Carl CoxCarl Cox, een levende legende. Een man die alle uithoeken van de wereld al heeft gezien en overal een feestje weet te bouwen. Toch heeft Nederland (blijkbaar) een speciaal plekje in zijn hart, gezien het feit dat hij vaak in Nederland te vinden is. Acht april is dat weer zover: Carl Cox & Friends! Met een line-up die behalve de grootmeester himself bestaat uit onder andere Darren Emerson, Marco Carola, Trevor Rockcliffe en Valentino Kanzyani gaat het dak er gegarandeerd af. Tijd voor Partyflock om wat vragen te stellen aan ‘Ome Karel’, zoals hij wel eens liefkozend wordt genoemd.

Carl, you’ve been performing in the house-scene for many years. Most of that time you spent in the spotlights, in the upper class and between the crème-de-la crème of DJ’s? What is your secret?
I can talk to you all night long about the scene, music and artist. But it just comes down to enjoying what you do and being happy with where you are and who you are. I see it as having a mission and for me that is telling people I’m happy and thankful and that I still love music and doing gigs.

Is it hard to keep motivating yourself?
Both artists and visitors have a story to tell about tracks they play and tracks they hear. New tracks are coming out and new stories want and need to be told. That goes for me too. I want to play music that touches myself and most of all the public.

Now this will be your third ‘Carl Cox in concert’ in this form. Will it still be something special or is it just another gig for you?
It’s way too much work to be just another gig. Over ten months of preparation goes into this show and it’s a creative process.

Ten Months! Thats quite a long time! What can we expect then on the 8th of April in Ahoy?
This year we go even further with technology, light production and visuals. Because it is the third Carl Cox in concert it needs to evolve from what we’ve done before. I have always had an interest in electrical works which I combine in this concert with lights, sounds and music (red: Carl started a university degree in electrical engineering, but quit after six months to become a professional DJ. So we take the technological production even further this year. I want it to be fresh! The emphasis however is of course also on the music. “It’s all about the music!”

Talking about technical aspects: what do you use for spinning your records? Are you an ‘old fashioned decks man’ or is cd or mp3 (like Ableton) your thing?
Well, I actually haven’t spun a vinyl in two years to be honest. My performance hasn’t changed though. In my opinion you can do much much more with mp3. The most important advantage of using cd decks is that I can bring much more music with me. What also happens is that stuff gets stolen during traveling. With mp3 I don’t have that problem and there’s never a chance of not being able to do a set simply because your records got stolen. And, if we talk about technique I have to say I find working with cd-decks much more challenging. The biggest advantage however is that with cd’s you have no feedback, so you know you’re always able to play the song.

You just said you wanted Carl Cox & Friends to be ‘fresh’. How do you achieve to make something that has been done before as fresh and different?
At the moment I am in Australia. I have a visa based on the fact that I bought a house in Melbourne and for three months this is where I feel at home and can be creative. Over here it is summer so I spent time at the beach and most important: the people have happy faces!! In Europe everyone is miserable when the weather is miserable. Weird, isnt it? I have my own recording studio here and because I take time to relax and because Melbourne is such a vibrant place to be, I create a fresh outlook on things.

So, there’s a good reason for people to go to Carl Cox & Friends this year and it’s not going to be ‘been there done that’ and let’s go to Awakenings which is in the same weekend?
Haha …no definitely not. I want people to just stand and stare at the visual aspect. I’m treating it as if it was my first in a sense of the reason why, you know? Show them what we can do as a collective. We can still show people what can be done as in creating an event that people want to go to and justify the money they’ve spent and also show them we’re still there and we’re not going anywhere.

The theme of this Carl Cox & Friends is “My house is your house and your house is mine”, a line out of an all time classic house track. What’s your thing with this theme?
The house is an embodiment of the music. People are welcome in my house and the intimate experience that music can be. I want people to feel as though they are part of something creative that is taking place. That’s why I did not want a secondary room but just one area. That way it feels as though everyone is part of the same thing and that it’s not massively big.

What does Holland mean for you in your career? Is there a special bond between you and Holland?
Oh yeah, there’s been a bond since my time at the Roxy. However, in Holland I have always done events and not the club scene like Chemistry and the Melkweg as such. Holland has a great crowd though and you guys celebrate dance in a great fashion with events like Dance Valley with which you show the world how Holland can party. I like to pay those people back by being at events like Dance Valley 2006.

You may have heard about the problems UDC has been facing with Dance Valley this year. They had some trouble getting permission for it and because of that had to change the date to the weekend in which 5DaysOff, Extrema Outdoor and the Love Parade take place as well. What will be the consequences of this do you think? Will people abandon Dance Valley?
Oh I’m sure there’s going to be a decrease in number of visitors. But Dance Valley has a great reputation. I mean last year it was absolutely pouring down with rain and I ended up in the concept tent still playing for thousands of people. It’s just something that you get on with. The festival has been lucky with getting sunny weather for years. And also it’s about the quality of the people that are there and not the quantity. More people does not mean better.

Something completely different: There is a video of you on the internet dancing your ass off somewhere in Eastern-Europe on the ‘Cultura Rave’ in April 2005 See the movie here). Some DJ’s, like John Digweed for example, just stand there and do nothing except mixing during their gigs. What do you have to say to those inert / not moving DJ’s?
Well, you wouldn’t say but I used to be a dancer. So it comes natural to me. If I see ten thousand people go all out to the records I put on I just can’t stand still. Also I want to feel what the crowd is feeling. I want to move them with music that moves me. So dancing to it brings me closer to their experience.

What is your opinion about the whole ‘minimal hype’ lately in the techno scene?
It’s cool. It’s not for everyone. It’s a genre and there’s a special set of people that enjoy minimal. It’s sort of like the music has gone back on itself but people see it as new. It’s an evolution like drum and bass. It’s there, doesn’t get played for a while and then artists start playing those records again and people think it’s a brand new thing. But like you said it’s a hype and those things go up and down.

Last question to get you in the mood for your upcoming visit: what’s the weirdest thing about Holland?
Ah that’s in terms of food and that’s chips with mayonnaise. I can dig the wellknown part in Pulp Fiction where Samuel L. Jackson is talking about mayonnaise. I mean you take food that is bad in itself, health wise, and what do you do? You put mayonnaise, which is just fat, on top of them!!!

Thanks for your time and enjoy Carl Cox & Friends and of course Dance Valley. Give us a call when you’re in Holland and we’ll take you to the Febo for a nice bag of fat.

Dit interview verscheen eerder op Partyflock.nl